Na Campaña Mundial pola Educación (CME) compartimos un soño: que o dereito a unha educación gratuíta, pública e de calidade sexa unha realidade para todas as persoas e ao longo de toda a súa vida.

A pesar dos grandes avances conseguidos a nivel mundial, aínda quedan moitos desafíos pendentes. Unicamente conseguiremos superalos coa suma de esforzos dos gobernos, a sociedade civil, as ONG, os centros educativos, os profesionais da educación, os estudantes e todas as persoas comprometidas co dereito humano á educación.

A CME está firmemente convencida de que a mocidade galega debe liderar a reivindicación de máis e mellor educación para todas as persoas. Desde 2003 tense mobilizado polo dereito á educación. Pero sabemos que podemos facelo mellor para que sexan protagonistas reais e voz comprometida do cambio que promovemos. Para que se convertan, en definitiva, en auténticos embaixadores e embaixadoras do dereito á educación.

Velaquí o sentido de levar a cabo este programa de formación de activistas xuvenís polo dereito á educación. Unha aventura de heroes e heroínas pola educación na que queremos contar contigo.

Que ofrecemos

 • Un proceso innovador de formación de activistas xuvenís polo dereito á educación con tres obxectivos:
  • Deseñar e executar unha campaña de incidencia en favor da educación.
  • Formar en creatividade, traballo en equipo, oratoria, ciberactivismo, arte para o cambio social, etc.
  • Conseguir cambios positivos en favor da educación no instituto, en Galicia e no mundo.
 • Un proceso formativo integral co fin de capacitar e apoderar aos e ás estudantes para que se convertan en activistas conscientes e críticos capaces de defender publicamente unha causa xusta.
 • Un proceso baseado na “Viaxe dos heroes e heroínas polo dereito á educación. Guía para a formación de activistas xuvenís polo dereito humano á educación”.
 • Un proceso formativo gratuíto certificado pola CME Galicia de 75 horas de duración e financiado integramente pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia.
Ver infografía Proceso da formación

Para quen

Alumnado de secundaria e bacharelato de centros públicos

Criterios
 • Entre 14 e 17 anos
 • Con motivación e gañas para cambiar o mundo
 • Con compromiso de asistencia a todas as sesións do proceso
 • Que superen o proceso de selección: inscrición e carta de motivación
 • Que conten coa autorización das familias

Docentes de secundaria e bacharelato

Criterios
 • Que coñece ou ten participado previamente nas actividades da CME
 • Comprometido/a coa educación transformadora e para o cambio social
 • Que coñece ao seu alumando e con habilidades para o acompañamento
 • Que cre no liderado e apoderamento xuvenil
 • Con dispoñibilidade para a asistencia a todas as sesións do proceso
 • Motivado/a para desenvolver as seguintes responsabilidades
  • Xestionar as autorizacións, compromisos de participación, cartas de motivación, avaliacións, etc., que se demanden desde a CME.
  • Actuar como enlace do grupo de estudantes e o centro educativo coa CME.
  • Orientar, guiar, motivar e animar ao grupo durante as sesións.
  • Participar como observador/a do proceso formativo e achegar feedback ao equipo de persoas facilitadoras e mais ao alumnado participante.
  • Formarse para desempeñarse no rol de persoa facilitadora en edicións posteriores.

1º edición. Curso 2019-2020
Calendario de actividades

 • Outubro a decembro 2019

  Presentación do programa nos centros educativos. Selección do alumnado. Compromisos de participación dos centros, do profesorado e do alumnado. Encontros e autorizacións das familias.

 • Xaneiro a marzo 2020

  • Formación intensiva en 3 fins de semana residenciais (de venres tarde a sábado tarde).
  • 3 xornadas formativas intensivas (venres pola tarde ou sábado) cunha duración de cadansúas 6 horas en: oratoria, ciberactivismo e novas narrativas dixitais, expresión artística polo cambio social.
 • Abril-maio 2020

  Preparación e celebración dos actos de incidencia da Semana de Acción Mundial pola Educación (SAME) en Galicia.

 • Maio 2020

  Acto público de fin de curso e entrega de diplomas ás persoas participantes no programa.

Durante todo o curso, realizarase un acompañamento e seguimento activo co grupo no centro educativo por parte do equipo dinamizador do proxecto.

O equipo de docentes desenvolverá un labor de mentoría coas seguintes funcións:

 • Ser o enlace do programa cos centros educativos (estudantes, equipos directivos, familias).
 • Participar activamente no curso e apoiar aos mozos e mozas para que consigan os resultados de aprendizaxe.
 • Achegar a súa experiencia, coñecemento e habilidades ás persoas facilitadoras.
 • Achegar información, guieiro e consello aos e ás estudantes.
 • Acompañar aos mozos e mozas activistas nos seus centros educativos.

Condicións de seguridade e benestar

 • A realización do programa de formación no centro educativo estará autorizado pola dirección do mesmo.
 • O alumnado participante estará acompañado en todo o proceso por polo menos un/ha docente do seu centro educativo.
 • Todas as persoas participantes estarán cubertas por un seguro de responsabilidade civil e accidentes.
 • Todas as persoas adultas participantes estarán obrigadas a cumprir cos requirimentos da Lei Orgánica 8/2015 de 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, en relación ao traballo educativo con menores.
 • Para a difusión do proxecto teranse en conta as pautas comunicativas, publicidade e uso de imaxes do Código de Conduta das ONGD da Coordinadora Galega de ONGD. Nas autorizacións das familias tamén se solicitarán os permisos para o emprego de imaxes das persoas menores participantes no proxecto.
 • Todas as persoas adultas asinarán un Código de Conduta específico co fin de asegurar a seguridade e benestar das persoas menores participantes.
 • Todas as persoas menores e as súas familias asinarán un Código de Conduta específico.